Zgłoszenie reklamacyjne

Aby przyśpieszyć proces rozpatrzenia reklamacji, podaj dodatkowe informacje w treści wiadomości.
(tj. nr faktury, nr zamówienia, nr telefonu, adres/miejsce instalacji produktu)
Złączniki
Dołącz zdjęcie bądź filmik ukazujący wadę
Akceptacja zgody