Uw contact gegevens/Your contact details

Storingsgegevens/Failure Information

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, vragen wij u de onderstaande velden zo volledig en zorgvuldig mogelijk in te vullen.
To provide you with the best possible service, we ask you to fill in the fields below as completely and carefully as possible.

Locatie (adres storing)/ Location (address of failure)

Storingsomschrijving/ Description of Failure

Toestel Informatie/Unit Information

Foto typeplaatje/Photo of the type plate

Voorwaarden

Indien blijkt dat een storing niet onder de garantie valt, worden de volgende kosten in rekening gebracht:
Uurtarief service €65.- per uur (minimaal 1 werkuur)
Voorrijkosten NL:
 • Afstand 0-25 km: € 75.-
 • Afstand 26-50 km: € 130.-
 • Afstand 51-99 km: € 195.-
 • Afstand >100 km: € 295.-
(*Afstand geldt vanaf Kootstertille, enkele reis)
Overige voorrijkosten:
 • Reiskosten België: € 200.- [Met lokale partner, vanuit Nederland gecoördineerd]
 • Reiskosten Luxembourg: € 250.- [Met lokale partner, vanuit Nederland gecoördineerd]
Storingen die niet onder garantie vallen zijn:
 • Verstreken garantietermijn (Biddle = 5 jaar garantie na levering)
 • Verstreken garantietermijn (Thermoscreens = 2 jaar garantie na levering)
 • Reparaties, modificaties e.d. door derden zonder schriftelijke toestemming van Biddle
 • Bedienfouten
 • Installatiefouten
 • Reset maximaalthermostaat
Verder zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Conditions

If it appears that a malfunction is not covered by the warranty, the following costs will be charged:
Service rate €65.- per hour (minimum 1 hour)
Travel conditions NL:
 • Distance 0-25 km: €75.-
 • Distance 26-50 km: €130.-
 • Distance 51-99 km: €195.-
 • Distance >100 km: €295.-
(Distance is applicable from Koosterille, one way)
Other travel costs:
 • Travel costs Belgium: €200. - [With local partner, coordinated from the Netherlands]
 • Travel costs Luxembourg: €250. - [With local partner, coordinated from the Netherlands]
Malfunctions not covered by the warranty are:
 • Expired warranty period (Biddle = 5 years warranty after delivery)
 • Expired warranty period (Thermoscreens = 2 years warranty after delivery)
 • Repairs, modifications, etc. by third parties without written consent from Biddle
 • Operator errors
 • Installation errors
 • Reset maximum thermostat
Further, other general terms and conditions apply.

Ik ga akkoord/I agree