Rapportage Gemak

(Geïntegreerde jaarrekeningssoftware in de cloud)

JaarrekeningOnder deze module kan je de jaarrekening voor kleine- en micro entiteiten opstellen, downloaden in PDF en deponeren bij de KvK.

Jouw pakket

[Jaarrekening] [KVK]

[Bankdeponering]

[Extra gebruikers]

€[field37+field102+field103+field39+field108].00
€[field37+field102+field103].00

€[field39].00

€[field108].00

KVKOnder deze module kan je de jaarrekening voor kleine- en micro entiteiten opstellen, downloaden in PDF en deponeren bij de KvK.
KVKOnder deze module kan je de jaarrekening voor kleine- en micro entiteiten opstellen, downloaden in PDF en deponeren bij de KvK.

*Jaarrekening Basis / Max 20 rapportages per kalenderjaar | Jaarrekening Professional / Onbeperkt aantal cliënten

Rapportage Gemak

(Geïntegreerde jaarrekeningssoftware in de cloud)

BankdeponeringDe inrichtingsjaarrekening voor B.V.'s en natuurlijke personen kan je deponeren bij de betreffende bank voor een onbeperkt aantal clënten.

Jouw pakket

[Jaarrekening] [KVK]

[Bankdeponering]

[Extra gebruikers]

€[field37+field102+field103+field39+field108].00€[field37+field102+field103].00

€[field39].00

€[field108].00

Extra gebruikers:

Jouw pakket

[Jaarrekening] [KVK]

[Bankdeponering]

[Extra gebruikers]

€[field37+field102+field103+field39+field108].00€[field37+field102+field103].00

€[field39].00

€[field108].00