Zelený Chopok 25.09.2020
online registrácia


Zvoľte si miesto registrácie

Lokalita:

Kategória:

Pre viac informácií nás kontaktujte:
Infocentrum Jasná: +421 (0)907 88 66 44
V prípade, že chcete zaregistrovať celú triedu, prosíme nahrať menný zoznam, ktorý obsahuje:
Meno, priezvisko, škola, kontakt na zodpovednú osobu
Fileuploader
Powered by formcrafts