Page 0 Index

  • I E S N I E G U M S Biedrības „Mārupes uzņēmēji” valdei

Page 1 Index

  • ------------------------------------------------------------------------------


  • ------------------------------------------------------------------------------


  • ------------------------------------------------------------------------------


  • Pēc pieteikuma saņemšanas pretendents tiks uzaicināts uz tuvāko valdes sēdi, kurā tiks pieņemts lēmums par uzņemšanu. Pozitīva lēmuma gadījumā, biedrība nosūtīs rēķinu 150 EUR apmērā, kas sastāv no iestāšanās maksas 45 EUR un biedra gada maksas 105 EUR.

powered by FormCrafts
(do not share your password through the form)report abuse