Page 0 Index

  • Osalevaks vaatlejaks astumise avaldus
    käesoleva avalduse täitmise ja saatmisega kinnitate, et olete lugenud ja aru saanud Tartu Nefa Rühma põhikirjast. Avalduse aktsepteerimisel lisatakse teid ka Nefa listidesse.

    Osaleval vaatlejal on ühe semestri jooksul tegevliikme õigused ilma liikmemaksu kohustuseta. Liitumine või mitteliitumine tuleks ära otsustada järgmiseks üldkoosolekuks ning esitada vastav kirjalik avaldus.
Page 1 Index
powered by FormCrafts
(do not share your password through the form)report abuse