Page 0 Index

  • Rezerváciu lekcie je možné zrealizovať najneskôr 48 hodín pred jej začatím. Rezervácia zrealizovaná neskôr je neplatná.

Page 1 Index

  • Vyberte si typ lekcie a následne zvoľte ďalšie detaily
  • Miesto stretnutia, Začiatok lekcie, Trvanie lekcie, ....
  • Extra osoby musia mať vždy rovnakú lyžiarsku úroveň ako 1. osoba privátnej lekcie a všetky ďalšie špecifikácie privátnej lekcie extra osôb sú vždy rovnaké ako pri 1. osobe.
  • Nástroj
  • Údaje o klientovi, ktorý sa účastní lekcie:
  • Kontaktné informácie:

  • Vyplnením a odoslaním tohto formulára si záväzne objednávate lekciu v lyžiarskej škole Tatry Motion Nízke Tatry. Zároveň vás prosíme uhradiť lekciu na predajnom mieste lyžiarskej školy Tatry Motion Nízke Tatry najneskôr jednu hodinu pred začiatkom lekcie. V opačnom prípade Vaša rezervácia prepadá.

  • GDPR
  • Obchodne podmienky